Tips og triks

Hvordan lager jeg en risikovurdering?

Talenter

Formålet med en risikovurdering er å kartlegge farer, vurdere risikoen og iverksette risikoreduserende tiltak. Gjennomfør regelmessige risikovurderinger for å identifisere potensielle farer i din virksomhet. Dette kan inkludere vurdering av arbeidsprosesser, miljøpåvirkning og mer. Vi viser deg hvordan du kan lage din egen risikovurdering.

Formålet med en risikovurdering er å kartlegge farer, vurdere risikoen og iverksette risikoreduserende tiltak. Gjennomfør regelmessige risikovurderinger for å identifisere potensielle farer i din virksomhet. Dette kan inkludere vurdering av arbeidsprosesser, miljøpåvirkning og mer. 

Tradisjonelt sett har risikovurderinger blitt utført ved bruk av Excel-ark. En utfordring som ofte oppstår, er at de risikoreduserende tiltakene ikke blir effektivt implementert. Runwell tilbyr en løsning som adresserer denne problemstillingen ved å koble risikoreduserende tiltak direkte til ansvarlige personer, slik at de får umiddelbare påminnelser om å utføre oppgaver, ta kurs eller lignende. Nedenfor følger et eksempel som illustrerer hvordan Runwell automatiserer disse prosessene.

La oss si at du gjennomfører en risikovurdering angående brannfare i lokalene. Hva kan være risikoreduserende tiltak? Et mulig tiltak kan være å utføre regelmessige brannvernrunder. For den ansvarlige som utfører brannvernrunder, er disse oppgavene en del av deres "to-do" -liste. Imidlertid er de direkte koblet til risikovurderingen, slik at systemet dokumenterer at de nødvendige tiltakene blir gjennomført. Videre kan du vurdere å heve kompetansen blant de ansatte som et risikoreduserende tiltak. I dette tilfellet kan du koble et beredskapskurs (som tilbys gratis i Runwell) til risikovurderingen. Dette gir alle ansatte påminnelser om å fullføre kurset, samtidig som du dokumenterer økt kompetanse blant de ansatte.

Risiko momenter skal kartlegges og vurderes på hver spesifikke arbeidsplass basert på drift, ansatte, erfaring, lokaler og andre relevante forhold. Eksempler på risikomoment i en restaurant kan være:

Brann:

Risiko

 • Fare for at nødutganger er blokkert eller at ledelys ikke fungerer.
 • Fare for at ansatte ikke kjenner til branninstruks eller evakueringsrutiner
 • Fare for at maskiner, eksempelvis kaffemaskin, ikke skrues av om kvelden

Tiltak

 • Utarbeide en sjekkliste for brannvernrunde som skal utføres jevnlig og koble denne til risikovurderingen
 • Tildel Runwells beredskapskurs til dine ansatte for å øke kompetansen. Arrangere brannøvelser. Dokumenter ved hjelp av Runwell´s handlingsplan
 • Utarbeide stengerutiner i Runwell, deleger til dine ansatte og koble dem til risikovurderingen.

Ergonomi:

Risiko

 • Tunge løft under varemottak
 • Dårlig arbeidsstilling og stillestående arbeid
 • Repeterende arbeid

Tiltak

 • Kurs i ergonomi og løfteteknikker i Runwell koblet til risiko
 • Kurs i ergonomi i Runwell koblet til risiko, andre tiltak for gummimatter/justerbare arbeidsbenker
 • Kurs i ergonomi i Runwell koblet til risiko, samt varierte arbeidsoppgaver

Mattrygghet:

Risiko

 • Gjest får allergisk reaksjon fra mat som er servert
 • Fare for matforgiftning som følge av dårlig renhold på kjøkkenet. Kartlegg hva som må vaskes når, samt kritiske punkt
 • Fare for å servere dårlig mat som følge av an den har gått ut på dato, feil varmebehandling eller ikke tilstrekkelig kjøling av kjølevarer

Tiltak

 • Øke kompetansen til både kokker og ansatte ved å tildele dem Runwell’s kurs i allergener. Utarbeide rutiner for tilberedelse for å unngå utilsiktet innblanding. Koble rutiner og kurs til risiko.
 • Ta utgangspunkt i Runwell sin mal på vaskeplan og tilpass din virksomhet. Fordel oppgavene til ansvarspersoner og koble dem til risikovurderingen.
 • Bruk Runwell’s maler på temperaturavlesning, eller sjekkliste for varemottak samt rutiner for matproduksjon

Overskjenking:

Risiko

 • Fare for overskjenking
 • Fare for skjenking til mindreårige

Tiltak

 • Bruk Runwell sin mal på skjenkerutiner, samt Runwell sitt kurs i alkoholloven. Koble dem til risikovurderingen
 • Bruk Runwell sin mal på skjenkerutiner, samt Runwell sitt kurs i alkoholloven. Koble dem til risikovurderingen

Runwell tilbyr en helhetlig tilnærming til risikovurdering og risikoreduserende tiltak, som gjør det enkelt å holde oversikt og sikre at alle nødvendige tiltak blir iverksatt effektivt. Utfør risikovurderinger med Runwell og ta kontroll over din virksomhets sikkerhet og kvalitet.

Du kan lese mer om risikovurderinger og hvordan det utføres i Runwell her.

Setting up your location
Setting up your location
Interessert i å vite mer om
HMS og internkontroll
?
Interessert i å vite mer om Runwell for
?
Les merLes mer

Relaterte artikler

No items found.

Hold deg oppdatert

Tips og triks rett i innboksen

Hold deg oppdatert på de nyeste funksjonene, og få tips og triks til hvordan du kan bruke Runwell til å effektivisere din bedrift.