Alt-i-ett løsning for
serveringsbransjen
Alt-i-ett
løsning for
serverings-
bransjen

IK-mat, IK-alkohol, avvikshåndtering, risikovurdering, HMS-plan, lovpålagt opplæring og egen kontrollknapp når tilsyn kommer på besøk.

Gratis prøveperiode. Ingen betalingskort nødvendig.
Brukes av hoteller og serveringssteder i hele Norge:

Alt-i-ett system

For de som vil jobbe smartere

Optimaliser driften med Runwell. Deleger oppgaver, få varslinger når noe er galt og samle alt på en plass. Oppfølging av ansatte har aldri vært enklere.

Setting up your location
Effektiv drift

Effektiv drift av ditt sted

Vi har verktøyene du trenger for en effektiv drift. Med Runwell kan du automatisere rapporteringen, fordele oppgaver og få innsikten du trenger for å ta gode beslutninger.

Enkel oppfølging av rutiner og dagligdagse gjøremål
Effektiv rapportering og oppfølging av avvik, feil og mangler
Få oversikt over driften din
med mer
Se hvordanPrøv Runwell gratis!Se hvordan
Setting up your location
Struktur

Struktur og produktivitet

Deleger gjøremål, rutiner og temperaturmålinger til dine ansatte. Her er den kun fantasien som setter grenser! Best av alt - alle svar blir dokumentert, slik at du enkelt kan følge opp og få oversikt.

Deleger oppgaver og rutinearbeid
Systematiser avvik og tilbakemeldinger
Får varsler når noe er utdatert eller trenger oppfølging
med mer
Se hvordanPrøv Runwell gratis!Se hvordan
Setting up your location
Kommunikasjon

All kommunikasjon

Hos oss kan du enkelt samle all kommunikasjon på ett sted. Om det er en viktig beskjed, tilbakemeldinger på ting som ikke virker eller oppgaver som må bli gjort.

Chat med dine ansatte
Gi beskjeder og oppgaver
Få tilbakemeldinger ved feil og mangler
med mer
Se hvordanPrøv Runwell gratis!Se hvordan
Setting up your location
Opplæring

Opplæring og onboarding

Få dine ansatte raskt i gang med riktig opplæring og onboarding. Som leder har du full kontroll på opplæringen, og kan sende påminnelser ved behov. Kurs som HMS for ledere og forenklet verneombudskurs er inkludert.

Lovpålagte kurs inkludert
Lag egne kurs
Rutiner og arbeidsoppgaver fra én plass
med mer
Se hvordanPrøv Runwell gratis!Se hvordan
Setting up your location
HMS

HMS og internkontroll

Med Runwell får du samlet alt du trenger innen HMS og internkontroll. Vi har gjort IK-mat og IK-alkohol enkelt.

Automatisert HMS handlingsplan med smarte prosedyrer
Temperaturavlesning med varslinger om noe er galt
Risikovurdering gjort enkelt
med mer
Se hvordanPrøv Runwell gratis!Se hvordan
Setting up your location
HR

Timeregistrering og administrasjon av ansatte

Sammen med Planday leverer vi en løsning som gir alt du trenger for å jobbe effektivt med vaktlister og dine ansatte.

Integrasjon med Planday
Registrering og oppfølging av sykefravær
Enkel opplæring og onboarding av ansatte
med mer
Se hvordanPrøv Runwell gratis!Se hvordan
Setting up your location
Tilsyn

Full kontroll på alle tilsyn

Aldri mer anmerkninger på kontrollene! Bruk kontrollknappen når myndighetene kommer på besøk. Med Runwell har du all relevant informasjon samlet på ett sted.

For alle tilsyn
All nødvendig informasjon samlet på ett sted
Dokumenter hvert tilsyn og få oversikt
med mer
Se hvordanPrøv Runwell gratis!Se hvordan
Setting up your location
Stordrift

Stordrift gjort enkelt

Runwell oppbevarer all viktig dokumentasjon for deg, og varsler deg når de må fornyes. Tildel dine ansatte nøkkelroller, som inkluderer relevante og lovpålagte kurs og oppgaver. Senk skuldrene, vi gir deg full oversikt.

Full oversikt på tvers av steder
HMS og avvikshåndtering på tvers
Effektiv implementering av prosedyrer og rutiner
med mer
Se hvordanPrøv Runwell gratis!Se hvordan

Bruksområder

Laget av og for serveringsbransjen

HMS-plan, kursing av verneombud, risikovurdering, IK mat. Du må ha det. Med Runwell får du alt på ett og samme sted.

<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M19.8 20.7002H4.20011C3.80012 20.7002 3.40012 20.4002 3.30012 20.0002L2.50012 17.7002H21.5L20.7 20.0002C20.6 20.4002 20.2 20.7002 19.8 20.7002Z" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M3.10007 17.6998V16.6998C2.80007 11.5998 6.90005 7.2998 12.1 7.2998V7.2998C17.2 7.2998 21.3 11.5998 21.1 16.6998V17.6998" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M11.9999 7.29949V7.29949C10.8999 7.29949 9.99994 6.3995 9.99994 5.2995V4.9995C9.99994 3.89951 10.8999 2.99951 11.9999 2.99951V2.99951C13.0999 2.99951 13.9999 3.89951 13.9999 4.9995V5.2995C13.9999 6.3995 13.0999 7.29949 11.9999 7.29949Z" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>

Restaurant

Vi har alt du trenger for å få smilefjes fra Mattilsynet.
Les mer
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M11.4449 6.99951H19.4449C19.9972 6.99951 20.4449 7.44722 20.4449 7.99951V20.9994H10.4449V7.99951C10.4449 7.44722 10.8927 6.99951 11.4449 6.99951Z" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <rect x="13.9449" y="16.9995" width="2.99999" height="3.99998" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M13.9449 10.5V13.5" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M16.9449 10.5V13.5" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M13.9449 12H16.9449" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M14.4449 6.99998V4C14.4449 3.44771 13.9972 3 13.4449 3H5.44494C4.89266 3 4.44495 3.44771 4.44495 4V20.9999H14.4449" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M22.4449 21H2.44501" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M4.44495 9H6.44494" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M4.44495 12H6.44494" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M4.44495 14.9995H6.44494" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>

Hotell

Få full kontroll på tvers av avdelingene.
Les mer
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.2289 7.00293H5.22441C4.94671 7.00293 4.68149 7.11836 4.49225 7.32161C4.303 7.52485 4.20676 7.79762 4.22654 8.07462L5.01768 19.1504C5.09247 20.1975 5.9637 21.0087 7.01341 21.0087H14.4399C15.4896 21.0087 16.3608 20.1975 16.4356 19.1504L17.2267 8.07462C17.2465 7.79763 17.1503 7.52487 16.961 7.32163C16.7718 7.11838 16.5066 7.00293 16.2289 7.00293Z" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M10.2265 13.0056L8.86565 3.85482C8.7929 3.36448 8.37195 3.00146 7.87624 3.00146H5.22443" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M16.8744 13.0056H4.57867" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M13.2276 7.00311C13.2276 4.79306 15.0192 3.00146 17.2292 3.00146C19.4393 3.00146 21.2309 4.79306 21.2309 7.00311C21.2309 9.21316 19.4393 11.0048 17.2292 11.0048C17.1591 11.0064 17.0889 11.0031 17.0192 10.9948" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>

Bar og nattklubb

Alltid klar for skjenkekontrollen.
Les mer
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M3.89171 10.5044H15.8967C16.4492 10.5044 16.8971 10.9523 16.8971 11.5048V14.506C16.8971 17.8211 14.2097 20.5085 10.8946 20.5085H8.89377C5.5787 20.5085 2.8913 17.8211 2.8913 14.506V11.5048C2.8913 10.9523 3.3392 10.5044 3.89171 10.5044Z" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M13.3955 7.50304C12.7286 6.80275 12.7286 5.7023 13.3955 5.00201C14.0625 4.30172 14.0625 3.20126 13.3955 2.50098" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M9.894 7.50304C9.22707 6.80275 9.22707 5.7023 9.894 5.00201C10.5609 4.30172 10.5609 3.20127 9.894 2.50098" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M6.39266 7.50304C5.72572 6.80275 5.72572 5.70229 6.39266 5.00201C7.0596 4.30172 7.0596 3.20127 6.39266 2.50098" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M16.0243 17.6223L17.8708 17.1997C19.6424 16.7943 20.8985 15.2183 20.8985 13.4009V13.4009C20.8985 12.6327 20.5933 11.896 20.0501 11.3528C19.5069 10.8096 18.7702 10.5044 18.002 10.5044H15.3962" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>

Kafé

Du kan kaffe, vi kan internkontroll
Les mer
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M5.23901 18.7339V18.7339C4.12101 17.6159 4.12101 15.8039 5.23901 14.6859L14.685 5.23987C15.803 4.12187 17.615 4.12187 18.733 5.23987V5.23987C19.851 6.35787 19.851 8.16987 18.733 9.28787L9.28701 18.7339C8.16901 19.8519 6.35701 19.8519 5.23901 18.7339Z" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M16.316 7.31885L15.99 7.64485L15.989 7.64585C15.737 7.89785 15.542 8.20485 15.462 8.50985V8.50985V8.50985C15.303 9.11885 14.68 9.74085 14.072 9.89985V9.89985V9.89985C13.463 10.0588 12.841 10.6818 12.682 11.2898V11.2898V11.2898C12.523 11.8988 11.9 12.5208 11.292 12.6798V12.6798V12.6798C10.683 12.8388 10.061 13.4618 9.90198 14.0698V14.0698V14.0698C9.74298 14.6788 9.11998 15.3008 8.51198 15.4598V15.4598V15.4598V15.4598V15.4598C8.20798 15.5398 7.89998 15.7348 7.64798 15.9868L7.32098 16.3138" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M9.67899 20.4751V20.4751C9.08999 19.8861 9.08999 18.9311 9.67899 18.3421L18.342 9.67905C18.931 9.09005 19.885 9.09005 20.474 9.67905V9.67905C20.66 9.86505 20.793 10.0951 20.862 10.3481L20.898 10.4791C21.168 11.4701 20.887 12.5301 20.16 13.2571L13.256 20.1611C12.53 20.8871 11.47 21.1691 10.479 20.8991L10.347 20.8631C10.095 20.7941 9.86399 20.6601 9.67899 20.4751V20.4751Z" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M14.294 3.49792V3.49792C14.883 4.08692 14.883 5.04192 14.294 5.63092L5.63 14.2939C5.041 14.8829 4.086 14.8829 3.497 14.2939V14.2939C3.311 14.1079 3.178 13.8779 3.109 13.6249V13.6249C2.816 12.5529 3.121 11.4059 3.907 10.6199L10.618 3.90892C11.404 3.12292 12.551 2.81792 13.623 3.11092V3.11092C13.877 3.17792 14.108 3.31192 14.294 3.49792Z" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>

Kiosk

Assistenten du trenger for å drive effektivt.
Les mer
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M19.2912 11.6504H4.90661C4.64547 11.6502 4.39694 11.7627 4.22477 11.959C4.0526 12.1553 3.97354 12.4164 4.00787 12.6753C4.32757 14.8845 5.65395 16.8204 7.59864 17.9162V18.8504C7.59864 19.3474 8.00159 19.7504 8.49864 19.7504H15.6992C16.1963 19.7504 16.5992 19.3474 16.5992 18.8504V17.9162C18.5439 16.8204 19.8703 14.8845 20.19 12.6753C20.2243 12.4164 20.1452 12.1553 19.9731 11.959C19.8009 11.7626 19.5524 11.6502 19.2912 11.6504Z" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M18.1109 11.6499C18.8817 10.7468 19.3032 9.59723 19.2989 8.4099V8.0499C19.2989 7.55285 18.8959 7.1499 18.3989 7.1499H18.0389C15.4642 7.15035 13.3032 9.09018 13.0259 11.6499" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M13.026 11.65H7.16294C6.68555 11.65 6.22771 11.4604 5.89015 11.1228L5.51671 10.7494C4.69422 9.92596 4.6945 8.59183 5.51734 7.76876C6.34019 6.94569 7.67432 6.94505 8.49796 7.76732V7.60049H8.49899C8.49881 6.31433 9.18481 5.12578 10.2986 4.48255C11.4123 3.83932 12.7846 3.83914 13.8986 4.48207C15.0125 5.12499 15.6988 6.31336 15.699 7.59951V7.72519" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>

Kantine

Sikre god kvalitet i alle ledd.
Les mer
<path d="M16.5079 13.805C17.3298 13.9434 18.1695 13.9367 18.9891 13.785C19.6402 13.6428 20.3128 13.9077 20.6921 14.4558C21.0714 15.0038 21.0824 15.7266 20.7199 16.2859C20.4089 16.7371 20.0572 17.159 19.6694 17.5463C19.2336 17.9801 18.7579 18.372 18.2487 18.7167" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M5.07227 6.14223C5.43069 5.52997 5.86058 4.96247 6.3529 4.45163C6.75897 4.03367 7.20088 3.65209 7.67355 3.31125C8.22993 2.92902 8.96292 2.92389 9.5246 3.29829C10.0863 3.67269 10.3635 4.35124 10.2248 5.01185C10.0495 5.99317 10.0699 6.99948 10.2848 7.97289" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M12.1896 10.2264L13.7826 11.8204C14.3136 12.3519 14.4799 13.1472 14.2062 13.8469L11.875 19.8083C11.6899 20.2809 11.3233 20.6597 10.8569 20.86C10.3906 21.0604 9.86344 21.0656 9.39325 20.8745C6.55162 19.7166 4.29748 17.4609 3.14142 14.6186C2.95034 14.1482 2.95545 13.621 3.15561 13.1544C3.35578 12.6879 3.73434 12.3208 4.20686 12.1352L10.1644 9.80246C10.8637 9.52864 11.6588 9.69506 12.1896 10.2264Z" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M14.3068 12.8647C14.5903 12.9511 14.882 13.0081 15.1772 13.0348C15.9091 13.1135 16.5294 13.6088 16.768 14.3053L18.2187 18.5968C18.3767 19.0739 18.1355 19.5915 17.6684 19.7772C15.737 20.5756 13.6085 20.7675 11.5654 20.3274" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M3.69158 12.4447C3.28926 10.5548 3.42442 8.58985 4.08174 6.77275C4.25055 6.27846 4.78783 6.01432 5.28233 6.18251L9.76455 7.70308C10.4126 7.90796 10.894 8.45477 11.0152 9.12358C11.0428 9.3211 11.0897 9.51543 11.1552 9.70382" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>

Bakeri

Fokuser på baksten, så fikser vi resten
Les mer
<path d="M8.16736 17.7807V7.96376C8.16736 7.54876 8.42336 7.17677 8.81136 7.02977L17.3113 3.79178C17.9663 3.54178 18.6673 4.02578 18.6673 4.72578V15.7747" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M17.935 14.0071C18.9113 14.9834 18.9113 16.5663 17.935 17.5426C16.9587 18.519 15.3758 18.519 14.3995 17.5426C13.4232 16.5663 13.4232 14.9834 14.3995 14.0071C15.3758 13.0308 16.9587 13.0308 17.935 14.0071" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M7.4351 16.0066C8.41141 16.983 8.41141 18.5659 7.4351 19.5422C6.4588 20.5185 4.87589 20.5185 3.89959 19.5422C2.92328 18.5659 2.92328 16.9829 3.89959 16.0066C4.8759 15.0303 6.4588 15.0303 7.4351 16.0066" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
Beta

Konserthus

Konsertopplevelser gjort enkelt.
Les mer
<path d="M5.85911 7.62499L5.19211 4.625H3.26312" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M7.621 15.835L5.85901 7.625H18.517C19.1539 7.625 19.6279 8.212 19.4949 8.83499L17.993 15.835C17.894 16.296 17.487 16.625 17.015 16.625H8.598C8.127 16.625 7.72 16.296 7.621 15.835Z" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M17.3551 20.25C17.1481 20.25 16.9801 20.418 16.9821 20.625C16.9821 20.832 17.1501 21 17.3571 21C17.5641 21 17.7321 20.832 17.7321 20.625C17.7311 20.418 17.5631 20.25 17.3551 20.25" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> <path d="M8.746 20.25C8.53901 20.25 8.37101 20.418 8.37301 20.625C8.37201 20.832 8.54001 21 8.747 21C8.954 21 9.122 20.832 9.122 20.625C9.122 20.418 8.954 20.25 8.746 20.25" stroke="currentColor" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
Nyhet

Dagligvare

Effektiv onboarding og internkontroll i orden.
Les mer

Kom i gang!

Så enkelt at det bare må prøves!