Om oss

Runwell

Vår ambisjon er å gjenskape måten du driver din bedrift på. Vi skal koble sammen prosesser for å gi deg et bedre beslutningsgrunnlag, og automatisere driften for å gi deg mer tid til å gjøre det du er best på.

Talenter

Runwell er av og for bransjen. Vi har selv jobbet i serveringsbransjen, og drev over 20 utesteder, da ideen til Runwell oppstod. Utelivsbransjen er gjennomregulert, og det finnes mange tilsyn som kan komme på uanmeldt kontroll til enhver tid. Tilsynene forlanger innsyn i store mengder dokumentasjon.

Ideen bak Runwell er å utvikle et komplett system som tar seg av det administrative, slik at du som utelivsaktør kan bruker mer tid på det viktigste - kundene dine.

Ringpermens tid er forbi

Det kan være utfordrende å holde ringpermene oppdatert, spesielt når man driver flere steder i forskjellige byer. Ofte mottar man dokumentasjon på mail, og glemmer å oppdatere permene. En annen utfordring er at mange dokumenter har utløpsdato, og må fornyes.

Man vet aldri når tilsynene kommer på kontroll. Dersom man ikke er til stede selv er man avhengig av at ansatte har god kontroll, for å unngå anmerkninger.

I utelivsbransjen er det små marginer, noe som fører til at du som leder ofte har flere roller. Runwell er et komplett system som er enkelt og intuitivt, slik at alle ansatte kan håndtere en kontrollsituasjon. Runwell sørger for god opplæring blant de ansatte, og varsler deg når dokumentasjon må oppdateres.

Runwell er også et godt HMS-verktøy som lar seg utarbeide og vedlikeholde internkontroll, IK-mat, risikovurderinger, handlingsplaner, og alt du må ha kontroll på.

Målet vårt er å effektivisere administrativt arbeid slik at du kan bruke mer tid på det som er viktigst for deg.

Vår reise

Noen høydepunkter fra reisen vår så langt.

Søkte DIP-midler

Inventum Gruppen og Larssen Amaral fikk 540K for å utforske problemet

Full Kontroll Norge AS etableres

Resultatet av DIP var så spennende at vi startet et selskap

2,1M i støtte fra Innovasjon Norge

Pilotprosjekt med Rekom, Inventum, Brakstad og Hotell Amanda starter

5M fra privat investor

Frank Vikingstad investerer 5M og blir med på laget

Starter utviklingen

Vi starter utviklingen av Runwell

Henter 20M

Henter 20M i privat kapital fordelt på 35 investorer

Lanserer Public Beta

9. september 2022 lanseres Runwell i Public Beta

100 lokasjoner

100 første lokasjonene tar produktet i bruk i løpet av få måneder

Runwell lansert

1. februar 2023 var Runwell-eventyret i gang for alvor

Kjøper runwell.com

Kjøpte domenet Runwell.com av amerikanske RunWell LLC

Runwell i App Store og Google Play

Kom i gang!

Så enkelt at det bare må prøves!