Tips og triks

Med en god internkontroll for alkohol vil skjenkekontrollen være fornøyd

Talenter

Her er noen tips og triks som kan hjelpe brukere med å sikre at de oppfyller alle kravene i alkoholloven og internkontrollforskriften. Dette kalles IK-alkohol eller internkontroll for alkohol, og må være på plass hos alle som serverer alkohol.

Runwell hjelper deg som selger eller serverer alkohol med å oppfylle kravene i alkoholloven og internkontrollforskriften. Her er noen tips og triks som kan hjelpe brukere med å sikre at de oppfyller alle kravene:

⚠️ Risikovurdering:

Det er viktig å kartlegge risikoen ved å identifisere og vurdere potensielle risikomoment i forhold til alkoholloven og internkontrollforskriften. Kartleggingen bør omfatte vurdering av risiko for servering av alkohol til mindreårige, overskjenking av alkohol, manglende opplæring og kontroll av ansatte og andre potensielle risikomoment. Se artikkelen om risikovurdering for å lære hvordan man lager en risikovurdering i Runwell.

✍️ Rutiner og instrukser:

Lag rutiner og instrukser for å sikre at alkoholloven og internkontrollforskriften følges. Disse bør dokumenteres og følges opp jevnlig. Dette inkluderer blant annet:

 • Rutiner for rapportering og håndtering av avvik - se hvordan man rapporterer inn avvik i Runwell her.
 • Prosedyrer for hvordan ansatte skal opplæres og holdes oppdatert om regelverket og interne rutiner - Runwell tilbyr relevante kurs kostnadsfritt. Les hvordan du aktiverer dem her.
 • Skjenkerutiner som beskriver når, til hvem og hvordan man skal skjenke. Det ligger en egen mal på dette i Runwell som du kan se under.

Best practice:

Runwell anbefaler å lage en "Gruppeoppgave" som heter "Skjenkerutiner". Legg inn følgende "To do" deloppgaver og sett dem til gjentakende en gang i uken, slik at de ansatte får påminnelse. Husk å koble dem til alkohol prosedyren:

Unngå skjenking til mindreårige

Legg inn følgende rutiner i beskrivelsen på oppgaven:

 • Sjekk legitimasjon til alle som ser yngre ut enn 25 år.
 • Sjekk at personen som kjøper brennevin er 20 + år
 • Sjekk at legitimasjon er gyldig.
 • Hvis du er i tvil, still kontrollspørsmål (fødselsdato, stjernetegn osv.) og konferer med kollega.
 • Bruk jevnlige vakt- eller rydderunder til å skaffe oversikt over hva som skjer i lokalene.
 • Sette aldersgrense for inngang til restaurant når kjøkkenet stenger kl. 22.
 • Servitører og resepsjonister gis opplæring i vurdering av legitimasjon, for eksempel som del av Helsedirektoratets e-læringskurs for ansatte i skjenkebransjen (ansvarlig vertskap)
Unngå skjenking til åpenbart berusede personer:

Legg inn følgende rutiner i beskrivelsen på oppgaven:

 • Servitører og bartendere gis opplæring i vurdering av legitimasjon, for eksempel som del av Helsedirektoratets e-læringskurs for ansatte i skjenkebransjen (ansvarlig vertskap)
 • Serveringspersonell gis opplæring i å vurdere gjestenes påvirkningsgrad, blant annet gjennom Helsedirektoratets e-læringskurs for ansatte i skjenkebransjen.
 • Ved tvil om gjesten er åpenbart påvirket, start en samtale for å få bedre grunnlag.
 • Hvis du er i tvil, konferere med kollega.
 • Dele informasjon om risikoatferd med andre ansatte, slik at de også kan følge med.
 • Begrense antall enheter eller alkoholmengden i drikkepakker, vinmenyer o.l..
 • Begrense utvalget av sterkere drikker.
 • Ved tvil om gjesten kan bli åpenbart påvirket, tilby et gratis alkoholfritt alternativ. Sikre at gjestene har god tilgang til gratis vann.
 • Serverer alltid vann sammen med vin.
 • Opplæring i konflikthåndtering til alle ansatte som har kontakt med gjestene.
 • Rutiner for konflikthåndtering, for eksempel ved nekting av servering.
 • Informeres om stedets lovregulerte plikter ved avvisning eller bortvisning av gjester
 • Be om assistanse fra ansvarlige venner i følget
 • Ved konflikt eller fare for konflikt, skal overordnede, vakter eller mer erfarne ansatte tilkalles
 • Styrke bemanning ved større arrangementer i by/lokalsamfunn, sesonger med økt press m.v.
 • Ikke skjenk personer som er på samme bord med personer som er overberuset. Vedkommende må forlate lokalene.
 • Ta ansvar for at personer som er overberuset forlater lokalene. Dersom personer ikke kan ta vare på seg selv, ring politi/ambulanse.

💂‍♀️ Kontroller og overvåk:

Det er viktig å kontrollere og overvåke at rutiner og instrukser følges, og at eventuelle avvik blir håndtert på riktig måte. Dette kan inkludere regelmessige kontroller av alderskontroll og andre krav i alkoholloven og internkontrollforskriften. Det er viktig at kontrollene er dokumentert, og at eventuelle avvik blir rapportert og fulgt opp. Dette gjør du ved å påse at alle har gjennomført kurs i Runwell, og at alle oppgaver som er gitt er utført i oppgavesenteret.

🎉 Evaluere og forbedre:

Regelmessig evaluering av internkontrollsystemet er avgjørende for å sikre at det fungerer som det skal og at det oppfyller alle kravene i alkoholloven og internkontrollforskriften. Identifiserte forbedringspunkter bør implementeres og følges opp jevnlig. Bruk Runwell sin kalendermodul til å dokumentere arbeidet. Vi anbefaler at du planlegger et årlig møte hvor du inviterer inn relevante personer for å gjennomgå internkontrollen, altså alkoholprosedyren, risikovurderingen, samt påser at alle ansatte har gjennomført relevante kurs. Evaluering av prosedyren kan også gjøres på “innsikts fanen” direkte i relevant prosedyre.

💼 Dokumentasjon:

All dokumentasjon som er relatert til internkontrollsystemet og kravene i alkoholloven og internkontrollforskriften bør være tilgjengelig og oppdatert. Et sammendrag av alle dokumenter og hele internkontrollen din finner du på Inspeksjonsknappen.

Når det gjelder hvilke dokumenter som er lovpålagt, krever alkoholloven og internkontrollforskriften at virksomheter som selger eller serverer alkohol skal ha:

 • Dokumentert internkontrollsystem - Det er Runwell
 • Skriftlig dokumentasjon på at alle ansatte har fått opplæring om alkoholloven og internkontrollforskriften, samt virksomhetens egne rutiner og instrukser - Eget alkoholkurs i Runwell med oversikt over hvem som har gjennomført.
 • Skjenkebevilling og Serveringsbevilling - legges inn på "Nøkkelinformasjon"
 • Skjenkestyrer og stedfortreder - legges inn på "Nøkkelpersonell"
 • Oversikt over lovverk - Legges inn på "Lover & Regler" i "HSE" modulen. 

OBS! Runwell har allerede lagt inn nasjonale lover og regler, men kommunalt regelverk som Alkoholpolitiske retningslinjer og Rusmiddelpolitisk handlingsplan varierer fra kommune til kommune, så dette må du legge inn selv på din alkoholprosedyre. 

📣 Lokalt regelverk:

Alkoholpolitiske retningslinjer varierer fra kommune til kommune. Det er viktig at du har lest de alkoholpolitiske retningslinjene som gjelder for din kommune. I noen kommuner kreves det for eksempel at alle som serverer alkohol skal ha kommunalt skjenkekurs, mens andre forlanger kun at skjenkestyrer og stedfortreder trenger. Kommunalt skjenkekurs er et eksternt kurs. Kursdiplom kan lastes opp på hver enkelt ansatt, men da må man åpne en opplastingsmappe i alkoholprosedyren. Når opplastingsmappen er aktivert legger du inn diplomet som beskrevet i denne artikkelen.

Skjenkestyrer og stedfortreder må også ta det eksterne kurset "Kunnskapsprøven om alkoholloven for skjenking". Når man har mottatt kursbevis kan man laste dette opp i Runwell ved å bruke samme fremgangsmåte som beskrevet i avsnittet over.

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på chatten!

Lykke til, dette fikser du 💥

Setting up your location
Setting up your location
Interessert i å vite mer om
Full kontroll på alle tilsyn
?
Interessert i å vite mer om Runwell for
?
Les merLes mer

Relaterte artikler

No items found.

Hold deg oppdatert

Tips og triks rett i innboksen

Hold deg oppdatert på de nyeste funksjonene, og få tips og triks til hvordan du kan bruke Runwell til å effektivisere din bedrift.