Vi har verktøyene du trenger for en effektiv drift. Med Runwell kan du automatisere rapporteringen, fordele oppgaver og få innsikten du trenger for å ta gode beslutninger.

Kom i gang helt gratis!

Få oversikt over driften din

Driver du med oppfølging av ansatte via mail, sjekklister på papir og manuelle gjennomganger for å få oversikt? Med Runwell får du enkelt oversikten om du mangler dokumentasjon, hvilke oppgaver som er gjort eller om avvik er lukket. Oversikt over driften gir også et bedre beslutningsgrunnlag når viktige beslutninger skal tas.

Se om dine ansatte er på 100%
Smarte sjekklister
Få varsler når noe er galt
Les hvordan Quality Hotell Maritim har fått full oversikt med RunwellLes hvordan Quality Hotell Maritim har fått full oversikt med Runwell
Setting up your location

Tilbakemeldinger ved feil og mangler

Det er viktig å få tilbakemeldinger fra dine ansatte når noe ikke er som det skal. Med Runwell er det enkelt å si i fra om alt fra personlige utfordringer til knuste fliser på kjøkkenet. Det resulterer i kontinuerlig forbedring av din arbeidsplass, bedre trivsel og fornøyde tilsyn. Avvikene er også enkle å følge opp. Deleger det som oppgaver, spør om mer informasjon i chat eller gjør en enkel risikovurdering.

Enkelt å gi tilbakemelding
Mulighet til å gi annonyme tilbakemeldinger
Sett egne kategorier
Setting up your location

Enkel oppfølging av rutiner og dagligdagse gjøremål

Sett opp åpne- og stengerutiner, temperaturavlesninger, vernerunder, vaskerutiner og alt annet som måtte komme opp av viktige og mindre viktige oppgaver. I Runwell kan du enkelt sette opp oppgaver som tildeles arbeidstitler eller nøkkelpersoner. Sett ønsket frekvens og hvem som skal få beskjed om noe ikke blir gjort.

Lag oppgaver
Rutiner fordelt på de ansatte
Varslinger når noe ikke er gjort
Setting up your location

Hjelpsenter

Noe mer du lurer på?

Vi har en rekke veiledere i vårt Hjelpesenter, og aldri lengre enn et tastetrykk unna.

Alt-i-ett system

Andre funksjoner

HMS-plan, kursing av verneombud, risikovurdering, IK mat. Du må ha det. Med Runwell får du alt på ett og samme sted.

Struktur og produktivitet

Deleger gjøremål, sett rutiner og få full oversikt over driften.
Les mer

HMS og internkontroll

Alt du trenger innen HMS, kvalitet og Internkontroll.
Les mer

All kommunikasjon

En smartere måte å kommunisere med ansatte på
Les mer

Full kontroll på alle tilsyn

Med kontrollknappen har du alltid kontroll når myndighetene har tilsyn
Les mer

Kom i gang!

Så enkelt at det bare må prøves!