Tips og triks

Arbeidstilsynet øker antall tilsyn i serveringsbransjen: Slik sikrer du overholdelse av arbeidsmiljøloven

Talenter

Arbeidstilsynet kunngjør en intensivering av tilsynsaktiviteter i serveringsbransjen dette året, med et mål om å sikre at virksomhetene opererer i samsvar med arbeidsmiljølovgivningen. Denne beslutningen kommer som et resultat av tidligere inspeksjoner som avdekket flere brudd på lovverket, og behovet for strengere reaksjoner ved avsløring av slike brudd.

Serveringsbransjen er identifisert som en sektor preget av mange små bedrifter, høy utskiftning av ansatte, og en betydelig andel sårbare arbeidstakere, inkludert unge og utenlandske ansatte. Denne bransjen er også utsatt for arbeidslivskriminalitet og useriøsitet, der noen virksomheter bevisst unndrar seg lover knyttet til arbeidsmiljø, skatt, regnskap og arbeids- og oppholdstillatelser.

Avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Torgeir Moholt, understreker behovet for en sterkere håndhevelse av reaksjoner ved avsløring av slike brudd. Han fremhever at det vil bli gitt strengere reaksjoner sammenlignet med tidligere, som en del av et overordnet mål om å sikre en trygg og rettferdig arbeidsplass for alle ansatte i serveringsbransjen.

For serveringsbedrifter som ønsker å være proaktive og sikre full etterlevelse av lover og forskrifter, er det avgjørende å ha kontroll på all nødvendig dokumentasjon, lovpålagt opplæring, internkontroll og HMS. Med Runwell kan du være trygg på at alt dette er på stell, slik at din virksomhet kan operere innenfor lovens rammer og samtidig sikre en trygg arbeidsplass for alle ansatte.

Ta kontakt med Runwell i dag for å sikre at din virksomhet er godt forberedt og oppfyller alle kravene i arbeidsmiljøloven. Med vår skreddersydde løsning kan du ha full trygghet og kontroll over dine HMS- og arbeidsmiljøforpliktelser.


Petter Viksund
petter@runwell.no
/ 91849134

Les mer her

Setting up your location
Setting up your location
Interessert i å vite mer om
Full kontroll på alle tilsyn
?
Interessert i å vite mer om Runwell for
?
Les merLes mer

Hold deg oppdatert

Tips og triks rett i innboksen

Hold deg oppdatert på de nyeste funksjonene, og få tips og triks til hvordan du kan bruke Runwell til å effektivisere din bedrift.